Pardus

Pardus Projesi ve Portakal Teknoloji

Pardus

Şirketimiz Türkiye'deki Linux ve Özgür Yazılım toplumunun etkin bir parçası olarak doğmuştur ve kurucularımız henüz şirketimiz kurulmadan, TÜBİTAK Pardus projesinin ilk duyurusunu yapmadan önce dahi projeden haberdardır.

TÜBİTAK'ın Pardus projesini ilk duyurusundan bu yana Portakal Teknoloji Pardus projesinin kesintisiz bir destekçisi olmuştur. Çok sayıda Pardus göçü ve Pardus merkezli kamu projelerinde (MSB'nın çok sayıda birimi, RTÜK, EPDK, MEB FATİH projesi, Adalet Bakanlığı, TÜBİTAK'ın kendi projeleri, vb) çalışma yanı sıra, projenin yön kazanması konusunda da TÜBİTAK'a bilgi ve görüş aktarmıştır. Portakal Teknoloji, Türkiye'deki ilk ve en eski Pardus İş Ortağı olarak Pardus İş Ortaklığı programının ilk sürümü ve ikinci sürümünün tasarlanması, TSEK 492 Pardus GNU/Linux Personel ve Firma Belgelendirmesi standardının oluşturulması gibi konularda TÜBİTAK'a destek vermiş olmakla gurur duymaktadır.

Portakal Teknoloji olarak Pardus projesi ile ilişkili olarak üç konuda yüksek katma değerli hizmetler sunmaktayız.

 1. Pardus Göç Fizibilite Raporu Hazırlama
 2. Göç Projesi Uygulama
 3. Donanım ve Yazılımların Pardus Uyumluluğu

 

Fizibilite Raporu Hazırlama

Türkiye'de 2002 yılından bu yana artan düzeyde Linux ve özgür yazılım kullanımı bulunmaktadır. Kamu kurumları ve özel sektörde az sayıda çok iyi bilinen örnek bulunmakla birlikte aslında sanılandan çok daha yaygın bir kullanım olduğu görülmektedir. 2019-2020 döneminde özellikle aşağıdaki kurum ve kuruluşların Pardus'a göç etmesinin öngörüldüğünü belirtmek gerekmektedir:

 • Belediyeler
 • Sağlık Kuruluşları
 • Artan sayıda MSB birimleri

Bununla birlikte geçmiş sistem alt yapısı göç projelerindeki başarı faktörlerinin incelenmesi, artan sayıdaki göç projelerindeki başarı oranını da olumlu etkileyecektir. Bu açıdan değerlendirildiğ zaman bir kurumun Pardus'a göç etmesi bilgi sistemi alt yapısı açısından önemli bir değişikliktir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağı, riskleri, olumlu-olumsuz sosyo-teknik etkilerinin analiz edilmesi ve göç kararının bu etkileri değerlendirerek yapılması doğru olacaktır.

Portakal Teknoloji, Türkiye'deki ilk göç analizlerinden bu yana fizibilite çalışmalarında görev almış az sayıda özel sektör şirketinden birisidir. Ayrıca kamu kurumlarında bütçe usullerine uygun biçimde yatırım bütçesi projesi yazma deneyimini de kullanarak istenen her ölçekte fizibilite raporunu gerçekleştirebilmektedir. Bütçenin nasıl planlandığı, kullanıldığı, satın alma rejimi gibi idari faktörlerin teknik-mühendislik süreçlerine etkisinin farkında olan ve bunları raporun hazırlanmasında kullanan bir rapor danışmanı ile çalışmanın kurumunuza katacağı faydalar gözardı edilemez.

Özel sektör kuruluşları için de birebir olmasa bile aynı kriterler değişik düzeyde önemli olmaktadır. Özellikle çok sayıda paydaş kuruluş ile iş ve işlemleri olan özel sektör kuruluşları için etki analizleri yapılması gerekli olmaktadır.

Kurum türünüz ve ölçeğiniz ne olursa olsun, Pardus Göç Fizibilite çalışmalarınız için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

 

Göç Projesi Uygulama

Pardus Göç projelerinde yer alan faaliyetlerin içinde bulunan,

 • Personel eğitimleri,
 • Uygulama ve veri tabanı göçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yaygın kullanılan belgelerin açık standartlara dönüşümü,
 • Bilgi Güvenliği ve ITIL prosedürlerinin yenilenmesi,
 • Sosyo-teknik faktörlerin yönetilmesi

faaliyetlerinde katma değerli hizmetleri tasarlamakta ve sunmaktayız.

Yazılım ve Donanım Ürünlerinin Pardus'a Uyum Sınaması Hizmetleri

Yerli yazılım ve donanım üreticilerinin müşterilerinin Pardus'a göç etmesi durumunda veya zaten Pardus'a geçmiş / geçmekte olan müşterilerle çalışmak istemeleri durumunda ürünlerinin Pardus'a uyumlu olduğuna dair testler yaptırmaları gerekmektedir. Bu konudaki sürece dair TÜBİTAK mevzuatı hazırlanmakta olup testlerin taşıması gereken kriterler belirlenecektir. Bu konunun da ilerleyen yıllarda bir Türk Standardı'na konu olacağını öngörmekteyiz.

Portakal Teknoloji 2007 yılından bu yana talep üzerine Pardus (ve diğer Linux dağıtımları) için uyumluluk testleri gerçekleştirmedir. Test kapsamlarını IEEE sistem mühendisliği standartlarına göre belirleme ve uygulama, tüm işlem adımlarını belgelendirme, talep edilecek olursa üniversitelerle işbirliği içinde test gerçekleştirme olanaklarımız mevcuttur.

Yazılım testleri, yazılım ürünü olan şirketlerimize yol gösterecek şekilde gerçekleştirilmektedir:

 • Yazılımların bileşen düzeyi bağımlılık ağaçlarının belirlenmesi ve Pardus üzerindeki bulunurluğun belirlenmesi, Windows üzerindeki bağımlılıkların direkt bulunamaması durumunda eşdeğer bağımlılığın (kitaplık, vb) tespit edilmesi ve gösterilmesi,
 • Yazılım arayüzlerinin sorunsuz çalıştığının doğrulanması, bu konudaki testin gerektiğinde otomatik olarak yeniden yapılabilmesi için işlevsel test aracında test planı oluşturulması, böylece yeni sürümler için çok daha kısa sürede test yapılabilmesi,
 • Yazılımların oluşturduğu belgelerin ve raporların açık standartlara uyumluluğunun sınanması, eksik yönlerin belirlenmesi,

gibi çok sayıda katma değerli sınama gerçekleştirilebilmektedir.

Donanım testleri, özellikle kurumsal pazara ürün sunan şirketlerimize destek olacak şekilde gerçekleştirilmektedir:

 • Kutudan çıkma deneyimi sınaması,
 • Aygıt sürücü çakışmalarının testpit edilmesi ve giderilmesi,
 • Yeni modeller için aygıt sürücülerinin geliştirme ve yeni sürüm durumunun izlenmesi,
 • Gerekli durumlarda aygıt sürücüsü geliştirme hizmetleri,
 • Anakart ve çevre birimi seçiminde destek hizmetleri

gibi sınama ve ilişkili hizmetler sunulmaktadır.