Veri Kurtarma ve Veri İmhası

Veri Güvenliği Arge Deneyimi

Portakal Teknoloji olarak 2004 yılından bu yana veri güvenliği konusunda değişik seviyelerde arge faaliyetleri sürdürmekteyiz. Bu arge faaliyetlerimiz özetle aşağıdaki alanlarda deneyim kazanmamızı sağlamıştır.

 • İstemci ve sunucularda, ayrıca dağıtık sistemlerde veri güvenliği senaryolarının oluşturulması, iş süreçleri işe eşleştirilmesi
 • Simetrik ve asimetrik şifreleme, özetleme, zaman damgalama yönlerinin kullanılması
 • Kripto donanımları kullanarak veri şifreleme, platforma ve zamana bağlama, anahtar yönetimi
 • Kriptografik anahtarların yenilenmesi, mevcut veriler ve yedeklerin içindeki şifreli birimlerin yeniden şifrelenmesi
 • Kriptografik anahtarların dağıtımı yolu ile şifreli verinin paylaşılması
 • Kullanıcı doğrulama için USB token, vb araçlar kullanılması, USB bağlantı noktası güvenliğinin sağlanması
 • Şifreleme yazılımlarının yük ve performans profillemesi, darboğaz tespiti, performans iyileştirmesi
 • Şifreli dosya sistemlerinin kurulması, aktarımı, kurtarılması
 • Şifreli diskler ve dosya sistemlerine dönük saldırılar,
 • Tek tek şifrelenmiş dosyalara dönük saldırılar
 • Dosya sistemlerinde silinmiş dosyaların izlerinin saptanması
 • Saldırılara karşı güçlendirilmiş merkezi veya dağıtık dosya sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve kodlanması
 • İnternet üzerinde çalışan güvenli dosya paylaşım sistemlerinin geliştirilmesi
 • HDD, SDD, SD kart, değişik RAID yapılandırmaları gibi farklı teknolojilerin veri güvenliğine etkisi

Veri İmha Hizmetleri

İmha edilmesini istediğiniz verilerinizi nitelikli biçimde imha edebilmekteyiz.

Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında zaman aşımı nedeni ile imha edilmesi gereken müşteri verilerinin standartlara uygun biçimde imha edildiğini kayda geçirmek ve bu sayede regülasyondan kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmek istiyorsanız bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Kabiliyetlerimiz yazılım ve donanım seviyesinde bulunmaktadır.

Yazılım seviyesi veri imha kabiliyetlerimiz:

 • Dosya sistemi seviyesinde disklerin temizlenmesi
 • İlişkisel veri tabanlarında bulunup imha edilmesi istenen, belirli kritere uygun kayıtların nitelikli kriptografik teknikler ile geçersiz kılınması ve arkasından silinmesi,
 • RAID gruplarındaki disklerin periyodik güncellemesi, yenilenmesi, kapasite artırımı sırasında RAID grubundan çıkartılan diskin içindeki verilerin temizlenmesi
 • Dağıtık dosya sistemlerinde veri imha prosedürlerinin otomatik çalışan mekanizmalara bağlanması,

Yazılım seviyesi hizmetlerimizi isterseniz bize tutanak karşılığı teslim edeceğiniz diskler üzerinde kendi ofisimizde, isterseniz sizin ofisinizde gerçekleştirebilmekteyiz.

Donanım seviyesi veri imha kabiliyetlerimiz:

 • Manyetik diskler için Degausser cihazı ile diskteki izlerin sıfırlanması
 • Her türlü disk için diskin fiziki olarak parçalara ayrılması ve toz haline getirilmesi

Sınıflandırılmış güvenlik ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşları için kurum içi veri imha birimi kurulması konusunda danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız.

Veri Kurtarma Hizmetleri

Ankara'daki ofisimizde HDD, SSD ve USB üzerinden erişilebilir medyalarda veri kurtarma hizmetleri sunmaktayız.

 • Hizmet sürecimiz soruna dair genel bir formun doldurulması ile başlamakta ve diskle ilgili bir ön değerlendirme raporu kısa süre içerisinde hazırlanmaktadır. Bu raporda veriye erişilememesine dönük problem sınıflandırılmakta (donanım arızası, yazılımsal bir müdahale, sanal makine disk imajı, vb) ve takip edilmesi gereken prosedür ve tahmini kurtarma süresi aktarılmaktadır.
 • Donanım arızalarında diskin arızalı bir bileşeni olduğu tespit edilecek olursa bu bileşenin değiştirilmesi yolu ile çoğu kez disk tamamen kurtarılabilmektedir. Diskinizin marka-modeli ve özellikle üretim yılına bağlı olarak bu bileşenin temin edilip edilemeyeceği, işlemin tahmini maliyeti tarafımızca tespit edilerek bildirilmekte, müşteri onayı olmaksızın bir işlem başlatılmamaktadır. Donanım arızalarında veri kurtarma prosedürlerimizde disk üzerinde fiziki bir işlem yapılıp yapılmayacağı daima açıkça belirtilmekte ve müşteri rızası alınmaktadır.
 • Yazılım kökenli bir arıza (veri silme yazılımı ile silme, dosya sisteminin yapılandırmasının bozulması, vb) durumunda öncelikle diskinizin bir klonu kendi depolama alt yapımıza alınmakta, arkasından tüm kurtarma işlemleri klon üzerinden yapılmaktadır. Böylece diskinizin orijinal halinde bir değişiklik yapılmamaktadır. Sanal makine imajları (VHD, vb) üzerinden veri kurtarma hizmetlerinde de sanal makine imajı kopyalanarak klon oluşturulmaktadır.
 •  Kurtarılan veriler donanım arızası olmadığı veya sınırlı olduğu (hatalı sektör) durumlarda arzu ederseniz diskinizde veya tarafımızdan temin edilecek olan bir yeni diskte teslim edilmektedir.

RAID yapılandırmaları için ise İstanbul'daki anlaşmalı olduğumuz laboratuvar ile çalışmaktayız.