Hakkımızda

Kuruluş Öykümüz ve Kısaca Bugün

Portakal Teknoloji 2003 yılı başlarında şirket kurucu ortağımız Bora Güngören'in "akıllı ERP yazılımları" üretmek üzerine iş fikri ile kurulmuştur. O tarihlerde Türkiye'de bir girişimcilik destek mekanizması olmaması nedeni ile kurulan tüm teknolojik girişimlerin argeyi özsermaye ile yapması zorunlu olduğu için bir ticari bir de arge ayağa dair iş modeli tasarlanmıştır.

  • Ticari ayağın hizmetlere dayalı olması düşünülmüş, o dönemde önemli talep gören ve açık bulunan eğitim alanında hızlı bir giriş yapılmıştır. 2003 yazında ODTÜ'de gerçekleştirilen Bilişim Yaz Kampı ile tanınırlığın artması sonrasında Portakal Teknoloji özellikle Java odaklı olarak yazılım geliştirme, Linux ve özgür yazılım sunucu alt yapıları konusunda sistem yönetimi konularında iç pazarın talep gören bir hizmet sağlayıcısı olmuştur. Eğitim hizmetleri alanındaki çalışmalarımız, kurumsal pazara odaklanmanın sonucu olarak eskisi kadar görünür olmamakla birlikte çeşitlenmiş ve kesintisiz sürmektedir.
  • 2003-2004 yıllarında Türkiye'deki iş yazılımı kullanım pazarının o tarihte "akıllı ERP" olarak adlandırdığımız bugün ise büyük veri, iş analitiği gibi anahtar sözcükler ile eşleşen kavramlara hazır olmadığı tecrübe edilerek anlaşılınca arge odağı hızla değiştirilmiştir. 2004 sonbaharında bilgi güvenliği alanında çalışmalar başlamıştır. O dönemden bu yana Portakal Teknoloji kesintisiz olarak bilgi güvenliği alanında araştırma projeleri, ürünler, müşteriler için özel geliştirilmiş modüller üretilmesi, danışmanlık hizmetleri sunulması ile aktif bir şirket olmuştur.

Şirket adımız 2003 bahar aylarında "geçici bir kod" olarak düşünülmüş, ancak daha sonra sevilmesi nedeni ile sürdürülmüştür. Kaderin bir cilvesi olarak Portakal sözcüğü Akdeniz havzasındaki birçok dilde aşağı yukarı aynı biçimde okunmaktadır ve Batı ülkelerinin fonetik kurallarına uygun olmuştur. Bu nedenle takip eden yıllarda yurt dışı ile çalışırken Avrupalı ar-ge iş ortaklarının şirket adını hatalı okuması sorunu olmamıştır. Logomuz başlangıçta oldukça karmaşık ve turuncu-sarı ağırlıklı iken 2012 yılında yeni kırmızı ve sade logomuza geçiş olmuştur. Eski dokümanlar, eğitim katılım belgeleri ve Bora Güngören'in Java kitaplarının kapaklarında eski logomuzu görebilirsiniz.

Şirketimizin kuruluşunda yer alan ortaklardan bugün sadece Bora Güngören şirket içinde ortak durumundadır. Şirketimizin şu andaki diğer ortağı Tufan Güngören'dir.

Şirketimiz ticari işbirliği sözleşmesi imzalamak ötesinde, uzun yıllara yayılan iş geçmişi, birlikte çalışma kültürü, karşılıklı güven sonucu gururla iş ortağımız olarak nitelediğimiz bir çok yerli şirketle işbirliği yapmaktadır. AVEO, BTG, Devinim, Eretel, İdeasis, İnnovera, Keys, Labris, Özgür Yazılım A.Ş., Profelis, SPP42, Zihin Ofisi bu kapsamda akla gelen şirketler arasındadır.

Çalışma Alanlarımız

Portakal Teknoloji günümüzde bilgi çağına göre özelleşmiş kurumsal hizmetler, 15 yıla yayılan derinlemesine uzmanlığımız ile diğer yazılım şirketlerine sağladığımız yazılım mühendisliği hizmetleri ve çok net teknoloji alanlarına odaklanmış teknoloji hizmetleri vermektedir. Buna ek olarak üniversite sanayi işbirlikleri alanında üniversitelere ve teknoloji transfer ofislerine de destek hizmetleri sunmaktayız.

Bu kadar çok genil görünen bir yelpazeyi az sayıda insan ile kapsamamız çoğu kişiye şaşırtıcı gelmektedir. Bunun nedeni örgütlerin sadece insanlardan değil ayn zamanda bu insanların bilme kapasitesinden de oluşmasıdır.

  • Portakal Teknoloji olarak bilginin çapraz kullanımı konusunda uzmanlaşmış durumdayız. Bir projede öğrendiğimiz bir teknoloji veya yaklaşımı, müşteri fikri mülkiyerinden soyutlayarak yeniden kullanılır hale getirebilmekte ve böylece hem aynı alanda hem de farklı alanlarda yeniden kullanılır kılmaktayız. Akademik yazında rekombinant inovasyon olarak adlandırılan bu beceri bize hiç beklenmedik yerlerden alınan bileşenlerle müşterilerimize çözüm üretme olanağı vermektedir.
  • Sadece kendi bildiklerimizi değil aynı zamanda başkalarının da bildiklerini kullanmayı, bu süreçte bilginin özgün sahipleri bir iş ortağı olarak değerlendirmeyi, mümkün oldukça uygun biçimde ödüllendirmeyi ilke edinmiş bir şirketiz. Bunu başarı ile gerçekleştirmek için ise hem bilinebilecek şeyler listesini izlemekte hem de neyi kimin iyi bildiğini etkin biçimde takip etmekteyiz. Dolayısı ile aslında çok şey bilmediğimiz alanlarda dahi hızlı biçimde konu uzmanlarına erişmekte ve sorunlarınıza dair çözümlerin ana hatlarını oluşturabilmekteyiz.

Giderek genişleteceğimiz (izin almadan yayınlamama ilkemiz bulunmaktadır) bir alan olan başarı öyküleri alanında örnekler görebilirsiniz. Başarı öykülerinde müşteri olarak geçen bazı şirketlerin zamanla birer iş ortağı haline geldiğine dikkat edenler çıkacaktır.